Index of /public/mp3/phapam/GIÁO ÁN ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH ĐẠO PHẬT - 1997/


../
GA01- Giới thiệu Giáo án.mp3            30-May-2019 07:38   24M
GA02- Giới luật.mp3                30-May-2019 07:37   51M
GA03- Con người từ nghiệp sinh.mp3         30-May-2019 07:38   40M
GA04- Giai đoạn 1- Thập Thiện.mp3         30-May-2019 07:39   59M
GA05- Lời thỉnh cầu của các cô.mp3         30-May-2019 07:37   41M
GA06- Ứng dụng Thập Thiện.mp3           30-May-2019 07:37   40M
GA07- Ứng dụng Thập Thiện 2.mp3          30-May-2019 07:42   42M
GA08- Ứng dụng Thập Thiện 3.mp3          30-May-2019 07:36   48M
GA09- Ba vị thiên sứ- Tẩu hỏa nhập ma- Tứ Vô Lư..> 30-May-2019 07:41   69M
GA10- Trau dồi Tứ Vô Lượng Tâm 1.mp3        30-May-2019 07:40   79M
GA11- Trả lời thư thầy Thiện Thiền- Trau dồi Tứ..> 30-May-2019 07:40   49M
GA12- Trau dồi Tứ vô lượng tâm 3- Tứ Chánh Cần.mp3 30-May-2019 07:40   57M
GA13- Thầy nhắc nhở- Tứ Chánh Cần 2.mp3      30-May-2019 07:37   60M
GA14- Các pháp định- Kết lộ trình 1- Lộ trình 2..> 30-May-2019 07:37   60M
GA15- Gương hạnh Thánh tăng- Giới hạnh người tu..> 30-May-2019 07:39   61M
GA16- Gương hạnh Thánh tăng, Thánh ni- Giới đức..> 30-May-2019 07:39   75M
GA17- Gương hạnh Thánh- Bổ sung Giới hạnh, Giới..> 30-May-2019 07:41   56M
GA18- Giới tuệ- Gương hạnh Thánh- Giới bổn.mp3   30-May-2019 07:39   58M
GA19- Giới bổn Patimoka.mp3            30-May-2019 07:40   62M
GA20- Tam bảo.mp3                 30-May-2019 07:38   61M
GA21- Tam quy- Thực hành tam quy.mp3        30-May-2019 07:42   71M
GA22- Xuất gia.mp3                 30-May-2019 07:38   52M
GA23- Gương hạnh Thánh- Đạo đức của đạo Phật.mp3  30-May-2019 07:41   64M
GA24- Đạo đức Nhân quả- Giới xuất gia Sadi.mp3   30-May-2019 07:38   55M
GA25- Thiểu dục tri túc- Sadi Tỳ kheo.mp3     30-May-2019 07:36   33M
GA26- Điều kiện độ người xuất gia- Nghi thức th..> 30-May-2019 07:40   49M
GA27- Học tập Giới bổn- Oai nghi Sadi Tỳ kheo.mp3 30-May-2019 07:40   63M
GA28- 20 Pháp 2- 04 Giới Baladi- 13 Giới Tăng t..> 30-May-2019 07:38   57M
GA29- Diệt Thọ Tưởng Định- Ra vào sinh tử.mp3   30-May-2019 07:39   23M
GA30- Diệt Thọ Tưởng Định- 30 Pháp- 02 Giới Bất..> 30-May-2019 07:40   56M
GA31- 30 Giới Xả đọa 2.mp3             30-May-2019 07:39   34M
GA32- 10 Điều kiện tu tập- Kinh Ước nguyện- 90 ..> 30-May-2019 07:36   66M
GA33- Chế Giới bổn- 03 Điều kiện tu theo đạo Ph..> 30-May-2019 07:41   68M
GA34- 90 Giới Đọa 2- 04 Giới Hướng bỉ hối.mp3   30-May-2019 07:39   83M
GA35- 100 Giới Chúng học- 07 Pháp diệt trách.mp3  30-May-2019 07:38   34M
GA36- Bốn pháp- Kết luận về Giới bổn- Kinh Jiva..> 30-May-2019 07:41   67M
GA37- Định Hiện Tại Lạc Trú- Hai pháp quan trọn..> 30-May-2019 07:42   36M
GA38- Giới hành Tứ Bất Hoại Tịnh- Thân, Thọ niệ..> 30-May-2019 07:42   62M
GA39- Giới hành Tâm niệm Phật- Trả lời thưa hỏi..> 30-May-2019 07:41   51M
GA40- Trả lời thư- Tình thầy trò- Giới hành Tâm..> 30-May-2019 07:37   65M
GA41- Tâm Phật không phóng dật- Pháp niệm Phật-..> 30-May-2019 07:38   33M
GA42- Trả lời thầy Thiện Thuận- Giới hành Pháp ..> 30-May-2019 07:37   48M
GA43- Trả lời thưa hỏi.mp3             30-May-2019 07:39   15M
GA44- Tứ Như Ý Túc- Xả các loại tưởng- Pháp niệ..> 30-May-2019 07:39   54M
GA45- Trả lời thưa hỏi- Định vô lậu.mp3      30-May-2019 07:40   26M
GA46- Trung tâm An dưỡng- Thầy dặn dò.mp3     30-May-2019 07:41   21M
GA47- Trả lời thưa hỏi Tu sinh Nữ.mp3       30-May-2019 07:41   45M
GA48- Trả lời thưa hỏi Tu sinh Nam- Kết thúc.mp3  30-May-2019 07:37   12M
GA49- 42 Bài kệ Con tê ngưu 01-17.mp3       30-May-2019 07:38   40M
GA50- 42 Bài kệ Con tê ngưu 18-30.mp3       30-May-2019 07:37   41M
GA51- 42 Bài kệ Con tê ngưu 31-42.mp3       30-May-2019 07:42   41M